Hide

Hide

 

Dweud eich dweud

Gallwch wneud sylwadau neu wrthwynebdau i'r Adolygu’r Datganiad Polisi Trwyddedu arfaethedig drwy gwblhau'r arolwg ymateb byr, neu ysgrifennu at:

Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych, Caledfryn, Ffordd Smithfield, Dinbych, LL16 3RJ.

Tell us what you think

You may make observations or objections to the proposed Statement of Licensing Policy review in writing by completing this short response survey or in writing to:

Licensing Section, Denbighshire County Council, Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, LL16 3RJ