Sut hwyl mae’r Cyngor yn ei gael arni? : 2023-24

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?

Hello. Dywedwch wrthym sut mae'r Cyngor yn gael arni?

Bob blwyddyn, mae angen i ni fonitro ac asesu ein perfformiad fel Cyngor - ac rydym am gael eich cymorth i ddweud wrthym sut rydych chi'n meddwl ein bod yn gwneud.

Mae'n ofynnol i ni wneud hyn fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ac mae hefyd yn ein helpu i sicrhau ein bod ar y trywydd iawn gyda chyflawni prosiectau ac amcanion o dan ein themâu corfforaethol.

Ar gyfer 2022-2027 y themâu hyn yw:

 1. Tai o ansawdd yn Sir Ddinbych sydd yn bodloni anghenion pobl
 2. Sir Ddinbych ffyniannus
 3. Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalus
 4. Sir Ddinbych sydd yn dysgu a thyfu
 5. Sir Ddinbych sydd wedi cysylltu’n well
 6. Sir Ddinbych mwy gwyrdd
 7. Sir Ddinbych mwy teg a chyfartal
 8. Sir Ddinbych â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 9. Cyngor sy’n cael ei gynnal yn dda ac sy’n uchel ei berfformiad

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?

 

Os ydych yn byw neu'n weithio yn Sir Ddinbych, yn rhedeg busnes yma, neu os ydych chi'n sefydliad sy'n gweithio gyda'r Cyngor mewn capasiti proffesiynol, hoffem eich gwahodd i ddweud eich dweud ar sut mae'r Cyngor yn gael arni.

Dylai'r arolwg gymryd 15-20 munud i'w gwblhau.

Lleoliad: Cyngor Sir Ddinbych

 • Dyddiad Cychwyn 11 Medi 2023
 • Dyddiad Gorffen 29 Chwefror 2024
 • Dulliau Grwpiau - Fforwm Trafod Ar-lein, Holiadur - Post, Holiadur – Ar-lein, Grwpiau - Gweithdy, Holiadur – Dros y Ffôn
 • Cyflenwr Cyngor Sir Ddinbych

Beth ddaeth i’r amlwg

Dewch yn ôl ar gyfer y canlyniadau

Pa wahaniaeth mae e wedi neud?

Cysylltwch â

Adran/Gwasanaeth:

Gwasanaeth Cymorth Corfforaethol: Perfformiad, Digidol ac Asedau

Cyfeiriad llawn:

Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Cyswllt:

Tîm Cynllunio Strategol / Strategic Planning Team

Rhifau cyswllt:

Rhif ffôn:01824 706291