Ymgynhoriad mynediad Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

North East Wales Archives logo, a black compass with a red needle pointing North East (top right)

Helo. Dewch i siarad gyda ni am Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Mae swyddfeydd cofnodion Sir y Fflint a Sir Ddinbych wedi ymuno â’i gilydd i ddod yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru yn casglu cofnodion hanesyddol sy’n berthnasol i Sir Ddinbych a Sir Y Fflint ac yn eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gan alluogi a hyrwyddo mynediad i’r cyhoedd.

Bydd Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru yn gwneud cais i’r Gronfa Treftadaeth y Loteri Cenedlaethol yn 2021 ar gyfer grant i helpu i adeiladu swyddfa cofnod newydd yn yr Wyddgrug, drws nesaf i Theatr Clwyd.

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Hoffem wneud yn siŵr bod y ganolfan archifau newydd yn hygyrch ac yn apelgar i ystod eang o bobl. I’n cynorthwyo i wneud hyn, byddem yn ddiolchgar petaech yn gallu llenwi ein holiadur a dweud ychydig am chi eich hun, eich profiad o swyddfeydd cofnodion Sir Y Fflint a Sir Ddinbych, a beth hoffech weld gan y gwasanaeth yn y dyfodol.

Dylai’r arolwg gymryd oddeutu 10 munud i’w gwblhau.

Lleoliad:  Cyngor Sir Ddinbych, Gogledd Cymru

Dyddiad Cychwyn11 Hydref 2020
Dyddiad Gorffen30 Tachwedd 2020
Dulliau Holiadur – Ar-lein
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethGwella Busnes a Moderneiddio
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Rhif ffôn01824 706000
Cyswllt Strategic Planning and Performance Team .