Beth yw'r dyfodol ar gyfer Canol Tref y Rhyl?

Yn 2018, fe siaradom gyda dros 1,500 o bobl i ganfod eu barn am Ganol Tref y Rhyl ar hyn o bryd a pha newidiadau yr hoffent eu gweld. Erbyn hyn, rydym wedi trefnu’r syniadau a phryderon hyn i themâu allweddol, ac wedi datblygu 8 Syniad Mawr, y dylai holl ddatblygiadau yng Nghanol y Dref yn y dyfodol ei gefnogi. Hoffwn wybod eich barn am y syniadau hyn.

Lawrlwythwch y deunyddiau arddangos a gadewch i ni wybod eich barn drwy gwblhau’r holiadur yn y ddolen isod.

Lleoliad:  Y Rhyl

Dyddiad Cychwyn16 Ebrill 2019
Dyddiad Gorffen31 Mai 2019
Dulliau Dogfen Ymgynghori, Holiadur – Ar-lein, Holiadur - Wyneb yn Wyneb, Digwyddiad Ymgynghori
CyflenwrCyngor Sir Ddinbych
Argraffwch y dudalen hon

Cysylltwch â

Adran/GwasanaethCwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata
Cyfeiriad llawnNeuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN
Rhif ffôn01824 706000
Cyswllt Rhyl Town Centre Future Plan
Rhifau cyswlltRhif ffôn:01824 706000