Hide

Hide


I barhau â'ch arolwg, mewnbynnwch eich ID

 

Helo.

Mae angen i holl staff Cyngor Sir Ddinbych gwblhau'r arolwg hwn.
 

Diweddariad 9fed Ebrill 2020

Diolch i bawb sydd wedi cwblhau'r arolwg hyd yn hyn
Nodwch mai dim ond unwaith y dylid cwblhau'r arolwg hwn oni bai eich bod yn cael newid sylweddol i'r manylion a ddarparwyd gennych yn flaenorol. "

Thank you to everyone who has completed the survey so far.Drwy gwblhau'r arolwg hwn, byddwch yn ein helpu i ddeall effaith y sefyllfa COVID-19 (coronafeirws) presennol arnoch ac (os yw'n berthnasol) eich teulu a/neu unrhyw ddibynyddion yn eich gofal. Bydd hefyd yn ein helpu i gynllunio ein mesurau parhad busnes er mwyn i ni allu parhau i ddarparu ein gwasanaethau y mae mawr eu hangen i gymunedau yn Sir Ddinbych wrth i'r sefyllfa barhau i newid.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr arolwg hwn, siaradwch â'ch rheolwr llinell neu cysylltwch â hrdirect@denbighshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.