Hide

Hide


I barhau â'ch arolwg, mewnbynnwch eich ID

 

Helo. Sut mae'r Cyngor yn ei gael arni?

Yn yr arolwg hwn byddwn yn gofyn amrywiaeth o gwestiynau i chi am Sir Ddinbych fel lle, a hefyd am y Cyngor.

Fel arfer, mae'r Cyngor yn cynnal Arolwg Preswylwyr unwaith bob 2-3 blynedd. Roedd ein un olaf yn 2018. Eleni, rydym hefyd yn gwahodd staff y Cyngor, Cynghorwyr, busnesau lleol a rhanddeiliaid eraill i gymryd rhan, gan gynnwys sefydliadau y mae'r Cyngor yn gweithio gyda nhw ac undebau llafur.

Raffl fawr:

Os ydych yn byw yn Sir Ddinbych a'ch bod yn 16 oed neu'n hŷn, byddwch yn gymwys i ennill gwobr am un mis Cyfanswm aelodaeth Campfa Lawn gyda Hamdden Sir Ddinbych Cyf. Bydd rhagor o wybodaeth am y raffl fawr yn cael ei dangos i chi ar ddiwedd yr arolwg.

Datganiad preifatrwydd:

Mae'r arolwg hwn yn ddienw ac ni fyddwn yn gofyn i chi am eich manylion cyswllt, oni bai eich bod yn dewis rhoi'r raffl. Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio gan Gyngor Sir Ddinbych fel rhan o'i waith monitro perfformiad ac i gyflawni rhwymedigaethau'r Cyngor o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  I gael mwy o wybodaeth am y mathau o ddata y gall y Cyngor eu casglu, ewch i: www.sirddinbych.gov.uk/preifatrwydd