Mewngofnodwch neu gofrestrwch ar gyfer Y Panel

Y Panel yw’ch cyfle chi i ganfod beth sy’n digwydd yn Sir Ddinbych a’r cyffiniau ac i gymryd rhan yn y ffordd y caiff prosiectau a gwasanaethau eu llunio, eu datblygu a’u darparu.

Cofrestru

Cofrestru ar gyfer cyfrif ar-lein.

Cofrestru

Wrth gofrestru ar gyfer Y Panel, yr ydych yn cytuno â’r telerau ac amodau ac yn cytuno i barchu preifatrwydd defnyddwyr eraill Y Panel.

Wrth gofrestru ar gyfer Y Panel gellwch:

  • Addasu’r ohebiaeth yr ydych yn ei derbyn a gadael i ni wybod beth sy’n mynd â’ch bryd
  • Optio i mewn i dderbyn hysbysiadau e-bost ynglyn â gweithgareddau y mae gennych ddiddordeb ynddynt
  • Olrhain a monitro gweithgareddau y mae gofyn i chi eu cwblhau, neu’r ydych wedi eu cwblhau’n ddiweddar
  • Optio i mewn i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn awtomatig am brosiectau yr ydych wedi bod yn rhan ohonynt