Sgwrs y Sir

Cymerwch ran yn ein hymgynghoriadau, a chofrestrwch ar gyfer ein panel ar-lein.

Ymgynghoriad ar godi premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi

Ymgynghoriad ar godi premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi

Dweud eich dweud ynglŷn ag a ydych chi’n meddwl y dylid cynyddu premiwm treth y cyngor ar gartrefi gwag hirdymor, ac ail gartrefi yn Sir DdinbychJoin our panel

Ymunwch â’n panel

Cofrestrwch ar gyfer ‘Y Panel’ a chynorthwyo i siapio’r penderfyniadau a pholisïau sy’n effeithio ar eich cymuned.

You said, we did section

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Yr hyn y dywedoch chi a’r hyn y gwnaethom ni.

You said, we did section

Eich Syniadau

Dywedwch sut fedrwn ni wella ein ymgynghoriadau.Digwyddiadau

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi eu trefnu ar hyn o bryd.