Cymerwch ran: Ymgynghoriadau ac ymgysylltu cyfredol

Hidlo yn ôl:

Categori:Defnyddio hidlyddion

Teitl Dyddiad Dechrau Dyddiad Gorffen
Cais i Ddod yn Safle Cymeradwy ar Gyfer Priodasau - Faenol Fawr Hotel, Bodelwyddan
26 Mai 2023 16 Mehefin 2023
Ymgynghoriad ar godi premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi
Dweud eich dweud ynglŷn ag a ydych chi’n meddwl y dylid cynyddu premiwm treth y cyngor ar gartrefi gwag hirdymor, ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych
26 Mai 2023 21 Mehefin 2023
Adolygiad Strategaeth Cyngor Sir Ddinbych ar Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol (2021/22-2029/30)
18 Mai 2023 02 Gorffennaf 2023
Cais i Ddod yn Safle Cymeradwy ar Gyfer Priodasau - Trevor Hall, Llangollen
26 Mai 2022 16 Mehefin 2023